Što je to PING?

Ping je mrežni alat koji se odnosi na signal koji se putem mreže prenosi sa jednog računala na drugo računalo i ponovno se šalje natrag. Ping se mjeri u milisekundama (ms) i on predstavlja vrijeme koje je potrebno da paket koji se šalje sa vašeg računala stigne do servera na internetu i vrati se natrag.Ta…
Read more