Usporedba usluga Digitalne televizije (DVBT/DVBS), IPTVa usluga i IPTV usluge preko interneta

Digitalna zemaljska televizija vs IPTV Digitalna zemaljska televizija (engl. DTTV) je prijenos televizijskih audiovizualnih signala uz pomoć televizijskih postaja koje emitiraju televizijski sadržaj preko radio valova do televizija potrošača u digitalnom formatu. Ova televizija je predstavljala veliki napredak u usporedbi sa analognom. Neke od prednosti nad analognom televizijom su bolja iskoristivost radijskog spektra, veći broj…
Read more