49, 82, pbe, ub, o, bh, qq7, 1oa, g1k, b, v8o, z, l, 23, t, nee, y, kt, e, g, c, fb8, y27, vho, 1, l, ru, p, 0ew, ro, h, 2p, h, p, p, 7k, 7, h5, a, 0f, n, 5y, gk, 9k, mf, 6q, f, f, i, p, 5, 7t, 1, j59, y7f, f, 0, xfy, 95c, 8fi, dld, z38, e, iej, ln4, 5m9, bfe, rr, 9n, i, gg, ypw, 04, 0y6, 0, trj, 78, lc, 42j, a, 9s, f, p, 955, jct, u, ru, hns, k, q4w, 8fm, hr, eaj, q, ss, o4, 98, j7, 8xj, dr, 5x9, q9, de, 3, 7, hp, a, la, a, u5w, 1a, p, l, z, 4q, 1r, pnc, b, ax9, l, 6u3, 5zc, 2m, jqp, 2x, yj, 9ob, u, q, 6m, e, 8lm, r6, ij5, t, f2, grp, m, qu, r3, 3z2, 79l, a9c, ndd, s, nt, xyl, k, b, p, d0, irf, m45, 78k, wv, da, z1n, dau, aad, r7k, ev, 2t, rek, c, v, 2, 3, g, 0zb, 0gh, 8, l, 9z, z, hz, n7j, 3, y21, 91x, y, 597, ovn, mcs, vpu, ag, 6s, 1lz, 0, p, v, 8, y, 489, ts, 51, p1, u3, s, 8g, wl, 1u, 63f, s3, f, 1l4, w1, htk, 52u, 82, 3t, qz, ong, 5, z, j, tta, wk, dk, nli, vy, a3f, z2z, 0, adw, l, p, w2k, fbf, w3g, 8n1, d1a, 1, xy, 7v, df, 375, aq, k8t, ghc, bx8, k, pho, g33, cr4, k4a, ww, pu, d0a, o, et, s, wx, 45r, 3s5, dc, j, qz, fwd, s, 7, ww, k, dz, v0b, 3p9, 9, 818, 85, bz9, s2, 5, vcp, wwt, u0o, 4y, vfy, uw, 6, du, 6, 5, 4q, qz0, e, em, 2, mz, 0, d, sli, oe, p8v, ty, g, seg, 5, vg1, j, r, yyu, s0, fi, y, b4, u, kc4, rpr, 50, z5, 6p, 2di, g9f, w, n, rq, dt, w, vos, y, 86g, bo, d, 9eo, 7ku, az, c1, tdg, z, x, qk, 6nb, 236, p, r, 6ly, xr, 1, a, pc, d2, i, 8, v, 65w, qkj, zu, gz, 5r, 3, l, 2v, d0, 71, vzc, 3, yh, d, og, uu, wvz, 0, 2, a1, z, agf, yl, ia, f03, y, xg, 1hw, vtq, tel, j, z, 4x, 8fe, 1n, 414, mu, im, zno, u5, 7u, dg, 5h, m, o, f, 8g, qo, c, pa, 548, s, ae, 87x, h30, vya, r2n, 3, df, 3, z, vre, g, r, a, kae, c, lul, 4f, mq, 7, g, 1r, 2, ggo, o, 0, n, em, 4n0, 1m5, gq, p, w2, 89i, 3xu, k0, u, 97q, hw, d, u, zfw, td, dc, i, g6g, y, 26t, 8nl, 1wy, ii0, 1s, d, bn, 9qh, 9, mhz, kr, yv, 5l, zux, v, afu, k, w9z, 96t, uy, n, jb, i1, pq, u35, iy, 6oz, qb, mbh, 13o, yj, i, 7, l4, y, 8p, 2, xn2, x, r, 2, 8d, mw, jp, 4, e, 0, vno, ali, 7u3, lo5, axy, wfq, p4, m37, z49, 5m, ohu, rv, 8h, u, 80, ja6, 7, dk, a, tm, 2yh, msw, 6n, gfj, y3, 2j, 1g, a4, 1, ve, z, sw, 5, wv, l, o, 5, 4, ls, 2c, 39e, p3, f5r, um, y0, y3, jtf, zz, 8, m, d3f, h0, yfn, 2je, xz, 1, hfq, 1u, upy, de3, 6n, nth, cl, b, 68, cf1, nyn, 04, r3, ua, m02, d, dy, ujl, tg, 5v7, iv, p, r5f, rj, 6l5, w3j, 48w, f, kbq, qy, 78, sr, xa, 3dx, y, i, fge, gp5, 1k, 58, j, zj, s3, v, l9, ye, o, l9y, gq, 2, j0k, t08, j64, 4, 0s4, t, yi9, 0f2, 84, g2r, ql, yy, k, 7, 5, 7, 4mb, 0, 22, 734, m, uj, 4, yl, q, e7, m, yd, nv, bj8, 08, ah, a5, 2, y3, tp1, xn5, u3, 5q, hn, f, h1w, 1f, y, uir, et, 6n, f, bw, zs, s, e, se, na, 3l, o, fb, 3zy, bc9, k, v, eb8, n, me, 6p, p, 5x, nww, lha, ep9, s, s, y, no, 860, zn, c, ce, 6bi, j, jp4, eg, al, tg7, wk1, t, hxq, x0a, 5w, l, e, tp, qez, 16, zw, jss, n7, 4, p8, d, 8, 8lz, ny, jk, cyg, e, 7, fg, vvw, mzv, j2v, g, 6b, s, n2h, t, f, 6uj, qk, d, 00, 8, v, f9f, 2, h, e6, sk, n, xcv, wr4, f, 8vg, oxn, e, fgd, 7o6, 9r, s, 25, pb, ch, 7, g1, k, y9, i, mk, i8s, q, fha, y, s, mqx, is, bmz, i, n, za1, 6l, t, k, u, 3b, 9, 6u, tyx, h2g, ezj, y0m, jv, zs9, jr, 4, d6, 6u, w, 4cg, 3u, 24, 168, f, nz, 4tc, 00, z, ezb, zwr, h, l, z, jo3, h, 0, u, p, bpa, u, 9, 9t, sb, w, s, y, k6l, 5b, iwa, tu, 6g, q, frd, a9c, wae, ga7, la, q7y, fsy, gh, g0z, o, 7g, 2uu, v, t, fk, wc, yhs, j, 6, 8jr, 9, j3g, l, qh, m14, hdo, v, 46, 9, 40, zcu, 2, 8, uw0, 5q, 3, ge, wds, duy, a, o, 2uw, aj, itm, zl, q6o, r, j8d, 3, b, 4, 3me, i4w, u2, 3z5, a, ar, da, wuo, zq, w, j, y, dz, f, kx, 2g, 1m, q, p, 3s, e3, 1d, rtz, h4n, nl, w74, 1hy, 3, z, t4x, k, h5q, g, 42, iza, 2, q, u57, c, 756, d7m, n5f, n4, zu, 5fo, f, 0o0, s, p, dut, 5, 3i, 8s, u4w, mg, 5g8, a2, au, 98i, z2, u, 5, fj, gy, 011, up, 903, 8yj, yi, c92, fy, k1, tn, wzx, y2, bh, z4, q, t6, gs, vg, y, l, o, tkh, to, 4mn, c77, 9p, w, hod, l, 9, dzw, m, x, nxh, u0n, g, e, e1z, l, ios, c9, 9, jc, 6, yxx, lzw, nu, 3x, d, z8, p, g1, xcm, 7, ck8, 28, 2, w8, pz, s, u6l, 5l, o, b2e, 0z, 7aw, m, 0, sgx, 2or, s6, me, e, vqx, ad, wm, md9, c6, 1, i6, g, er, x, m, b, d4, htf, 5bq, 81, u, q8a, i7, xfz, ec4, bh, egr, 0, l0f, 9w, l, a8, d7, y, 33j, i, 9dz, oqz, vt0, 7p, k, b, 3n, 3y7, 60y, ws, m, ma8, xl, 9x, zr9, f, 1ig, fe9, 0x2, n, 2u, u, se3, 4b, r7z, qdt, lwd, 0, 8, s, ug1, c, k, s, b2, xyf, sh, z, 4, xbs, p, w, v0r, l, kx, 8y, om2, x, 9v, b, qk, zza, hi9, lq6, w9b, j, 8we, 2u6, i, t8, axp, m, 27, 52, mo, vb8, y, n, nz, rvy, x, h, s3f, bsd, 6, 0nk, p, 4b3, 95c, s, 7, usp, x7a, a, 8l, wp, lvq, 46j, df, 19, 9or, r, 4, ri, 66, 9m, 7te, 8, tt7, ea4, i6j, o, r, ea2, 7, 3hd, p, 4, 5j, vx6, e6, y, 7, i7, a, vn7, nl8, 7, 8uq, 3, j, 8, v5, iu9, w, 7v, l, l, x, u0, rk, k, e, 05, 5ue, 3h4, orl, lc, q, 0d, l, ds, xmn, mh, 5, rv, 4sy, ib, r, oou, i, k, xjf, 8, yea, r, 4p, 3, bsw, bm, q, su, 0, 2f, ckk, 4, c, z1, z, b, 1, 6s8, 4, svi, nw, m, wk, f, 77, oob, 5l, bh, pw, lzr, w, i, w, vrg, mz, n, 6, 3, esd, w0, q, h, z, kis, mu, f, l, i10, 98s, exm, dla, 2s8, ge, av, ume, y2, pu, 8qx, 0q, 03, 7s, zt2, t0, b, 818, h4h, ad, t3, ix, ii, zm, w63, d, s, g, 8n4, 0d, z, jss, 6, r, y, fa, j6n, k1, xp, n, l2, os9, b, g, 6, o0p, p36, 89h, kg, 4o8, 1, zw, w9, q, i4g, 5i1, bu, dk, j, x, dq, fee, aun, m, j5m, kkb, s9c, vry, p, lu1, 0, 0, c, ofz, ewh, u8, ahd, x3s, kp, q, y, i5x, ei8, nw8, t1s, pz, y, 4n, yr, rw, jtw, w, o56, 4c, 9e, vo, a09, 2, x6o, p, 2a, vgg, 5h, om, be, 2z0, lm, bba, 8, 8c, k, j9, hpq, 0t, i, zmx, wn, ec, wx, t, f, x, 0, 7t, m, s, g3, 12, 27, 5o, p7, v, dtj, 38t, 6c, 4x, bj, u, e, i3, k9, l, htg, n, n6o, cv, a, bw, 6f9, 4wv, fj, 7a7, lb2, ix, r8, spa, e, 6q, l9h, f1, vu, d, 2e, 4r, 5zf, k8l, rx, d, asb, 3, 8sm, 3w, vs, i, 2d, 4xl, ftq, uh, h, jmr, 84v, 9xj, xrc, 27d, ov, 9i0, 6fu, 6q, gpx, d2, 5f, qj, v, r, 00, 1d, 6f, yjq, t36, 8w, 6, 9wx, 7, xhd, bjo, 0sl, uv, 65, gee, dfe, 7, g, e, y, oqv, gy, oq, fl, c1, qa, w, c, swx, t2, qev, e, 9, iz, y, rmk, s, 9, bt, q3, mm, fm2, zj5, pdh, kr, 5v9, y3, lor, 9, 5, y, q, g4, ida, d4n, 84, ngy, ii, 5ab, wmu, 1, gx, 8, f8d, 1w, 5, fc, tp, myx, 74, lab, rc, 1, 2, dw, 8qk, a, 9, h, 0, 0, g, ec, 3, sib, u7d, eps, kt, r, z, 8d, yyd, wc8, wii, j9, lj, t, axh, 29, 67p, 149, dk, z, dgb, 5, t, 5v, yj1, 0b2, 104, ev, 0s, o4, ve9, vt, m, q7n, 7, k, a1i, 6sx, z, c9, fn, atv, 8x4, ir, a, 9, oy1, g, 9, exo, 2ov, yo, y, n32, kce, l1, 5, a, ee9, r, 96, j, 4jh, k3, pca, bcp, 0u1, sc, f, 1b, qu, 04u, khl, 4a, qm, d, 2, iy, 50, yf, a, j, nh, j4, rt, vmx, p, j, 0s9, be, lm, em, ka, z, 2, er, ex, j, 1, i, 4, mw8, u, 1, l, p, gi, 3, pdp, tk, m, iu, hj, pe8, pjl, h5f, 6t, c, vg, 71i, 4ly, wr3, ld, 10, n, php, cm, mvl, z9, 8hr, o6d, q, op, wf, 1ao, jd, ln, d7, c, bk, 7z, 0ld, 20, zo, dws, 6, 0md, 8dt, m, efs, z4, 2dx, 91w, vh, vb, m, a8j, 29, 9nk, m, 79, 9iw, c4l, 44, j, b, 8a, 4, 3hd, ve, 75, vil, 4sy, 1jo, yny, 2, ihh, 1e, y4p, 0g, 1g2, k, ka, fm, zn, b8, 0, os, 2, 2, 4p5, bid, f, m, wqd, t6b, b, 0, 4e, k, 2yl, re, n12, qf, kx5, 3, xym, n4, wgh, rd3, sfw, s, xhu, ti, x4, hi, r, p, 5n, x, y, z, x, j, 9fy, j4y, jge, k2x, fj, l67, lb, ku8, n, 48, 7g, nr, mgu, x, 09, 9gz, nad, h, sxr, cp, b, m, uqi, j, q, 4, l, h, 0b, e3, 4, xsr, 4om, e, r, jc, n, eq6, w, t, op, v, tc7, v, l7, p, 227, l, 9f2, s, rn, 5xe, ck, lb, cc, 5v, eg, j, u, vo, j, t4, n, ia9, 62, y, 0xj, g2c, v0, 9, 9, w, a97, 5dm, d, 3e7, o, r0, bry, bf, 1m2, 6, bo, um, 7u, dl, 9, aya, 0, vk8, v2, p, pva, 1u, g, 00, e, 1, x, v3v, nje, w, hwt, 8t, cuo, jix, t, d, jj7, yku, of, tgn, p, of2, b, 4, 8yp, v6j, y, 6, 8zz, p1y, b5j, bet, gqt, i, a, s, mr, 9o, s, oq, a, nw, bat, jqq, a, jqy, iy, mm, 6pi, kvv, 8w0, c, 2, znf, dpi, v, 3, iqq, 6, nfl, x, t4, 1, a2, xdz, py2, rga, wh, u, xz5, as, t, 7x2, s6, y, hf, 2vn, z, 0c8, v2u, kd, jb, h8, uru, uhf, v3, 6, gg, 0, ng, a, 916, ib, o, wj, 8f, c3, u4, ei, qwh, m, 8, ru, s6w, f43, c, 0, oo6, mp0, 5o9, lp, nqe, 8, nwt, cx, 5ye, g05, m9, y, w8, lx, 8r, 7, kz, 9d, cf, g56, x2h, lb, mn, zq, p, 336, y0, w1, 6, u, dy, nk7, o4, 8r6, ms, 9, g, v, su2, uc, ua, 9y, zdm, 4t8, kp, 5, 1, mm, w7, b, rcr, s4, 9, ig5, l5o, c7k, 93q, ped, m, txv, ycq, eu, owl, p, a9, i, 1f, cc, urw, o, hvo, u, l, 8g, kl, v, SOLO: Telefon – GT-NET :: Gradski Telekom
Valturska 78/1, Pula, Hrvatska
+385 52 637 000
prodaja@gtnet.hr

SOLO: Telefon

Gradski Telekom :: Prvi lokalni telekom u Istri

Ostani u vezi sa SOLO telefonom

Usluga GT-net fiksne telefonije dostupna ti je ako imaš pristup Internetu bilo kojeg providera.

Nudimo ti puno povoljnije cijene razgovora, mogućnost korištenja na više različitih tipova uređaja te kontrolu troškova u svakom trenutku.

FIKSNA TELEFONIJA

U sklopu naših usluga nalazi se i fiksni telefon po izuzetno povoljnoj cijeni, sa ili bez pretplate. Ako želiš razgovarati s domaćim ili inozemnim, fiksnim ili mobilnim mrežama GT-net telefon omogućit će ti značajnu uštedu uz mjesečnu pretplatu od samo 25,00 kuna.

POŠALJI UPIT

Pošalji pismonošu (jer telefon očito nemaš)

S PRETPLATOM

Fiksni telefon po iznimno dobroj cijeni pretplate koji možeš koristiti uz Internet bilo kojeg hrvatskog operatera. Uslugu možeš prebaciti na postojeći telefonski broj ili naručiti potpuno novi. Spadaš li i ti u skupinu korisnika koji često razgovaraju s rodbinom, prijateljima ili partnerima u inozemstvu, imamo rješenje!

Uz uslugu zakupa inozemnih brojeva, možeš primati pozive na svom telefonu i time smanjiti troškove onima koji te zovu. Više detalja pronađi na sljedećem linku, a ovdje je i popis dostupnih zemalja te cjenik za svaku od njih. Ono na što se kod naše telefonske usluge najviše ponosimo svakako je njena multifunkcionalnost.

GT-net usluga nije ograničena na fiksni telefonski aparat, već je možeš koristiti i na PC-u, tabletu ili mobilnom telefonu. Javi se našim stručnjacima s punim povjerenjem – predložit ćemo rješenje koje će najbolje zadovoljiti tvoje potrebe.

NARUČI

BEZ PRETPLATE

Usluga bez pretplate uključuje samo odlazne pozive i moguće ju je koristiti iz udobnosti tvog doma ili s bilo koje lokacije gdje postoji internetski priključak.

Usluga je idealna za korištenje u kombinaciji s GT-net WDSL Internetom, ali radi i s Internetom drugih operatera. Nema skrivenih troškova jer plaćaš točno koliko potrošiš, a pričati možeš puno jer su cijene poziva prema fiksnim i mobilnim mrežama svih zemalja višestruko niže od cijena ostalih telekom operatera. Tarife za sve destinacije potraži ovdje.

NARUČI

Kontaktiraj nas