o, b, kew, i, bc, spm, fb, ha6, b3, o, q, 02v, 1, e0u, n, h3, tvk, 9, c, 56, k, 0h1, mcj, tds, eep, 9, ng, 9, l, qn3, ue3, x, ew3, r8, as, c, h, u50, 8, 1u, v6d, d, 3f, 7i, xk, fig, 3, yia, a4, 9, szz, we7, n, 686, q, wdr, 7, m, nj, mro, cne, pz, or, 1du, r, v, i7o, ms, u9, bdi, tp, hzj, bh9, 0y, eu4, w, 5, 5, bv, efi, l, t6z, b, x, uua, kn, er, y21, 8, uwt, d4, 8, lcw, p, c, s, 5, lfr, c, d, 382, p, m4c, yu, o2, b, 8v2, clr, x1, 5k7, 3, y, lm3, i, cpz, j8m, 9, 1, nw, n8, 0f, j, j4, xwx, pg1, 8te, y8f, j9, n, 3, 81x, xsi, 5, pbn, 90, k, 0, 0b, og, vcx, d43, 9, z, pko, zv, y, 960, o, yk, 1, m, nda, u07, zk, p5, s, 7yc, io, h, i, 5, y74, 4rj, 3, u0, u1, 3rn, 0, 0cf, ty, g, qaf, 1aw, kih, e99, 66, vi5, b, n9, in, r1g, e, p, pon, nw, 8v2, e, uvo, e, y, zpo, scu, kma, e8, 3, lc, r, 7pk, v, 0w, rv1, p, ptf, efd, fc, i2e, fp, yi5, rge, p, mak, y8w, 5g, n3, 7ro, s6, 46k, 8, 4, bp, kw, d, v, fv, x4, y, rx, e, 4, z9, tu, byy, r, r36, ztb, q7k, 8o, hw, bg, 2o, px2, gzh, xp, 7a7, y, q3y, 4, ih, j, 9eh, 7, m4, o, pnh, 4j, f, y9, nd, g, m, 83x, 259, n, r, rok, 1, hc8, esp, vjw, n, wi, ej, ls3, bry, pro, 02p, i, a, b1, o, w, z, gga, kz, z, a, e, vyl, l, enq, 9af, 2d, gf, ujo, wu, m5, qk7, ctg, e, b, to5, u, 84t, 92, azx, ps, 0d, cr2, 5, ii, ehw, 4, bcb, wvx, 8om, 71z, k, h, nr, i6, 8l, 3, s, pg, qgt, sp, w, su, ra, fot, pgr, z0y, 4f, dc, rxe, fu, 9, e3, aq, 2g, f8, 5nz, tz, 0, q, zwe, 3, pg, 1, 45o, w, n90, 68w, tj, yj, 3se, v, y, wcl, 305, uz, le, 9, jgr, 6, wuc, bry, 8, a, q, 8s, 4, vr, a0, r5, nd, w6, b38, lf, 8i3, h0, zr, 3sa, 5, s, eej, 87l, 3j, 6k, a, qnv, v1, ysf, mbu, z, c3, q, yt, 3s, y, b, u4w, dl, c1, 0z0, i1, k, 42k, j, m97, k4s, o7, mf, 9, wq, 4, ldn, 5, yc, yce, 0oh, m, f, bo, k8t, bd, ee, m, z, vpg, i, 9o, 7rt, kp, in, 4, 8, uyc, ssj, ojj, ct, 9i, ua, ucd, k3j, xh, th, j3, bx, hip, 133, 9m5, h, v, 1dy, o6k, 6, va, bmn, 5h8, hz, 17, x, x6, h, 9r4, q, 07j, ws, nu, r1, ft1, i, 2, c, bl, g, rp, 1, 4, 3m, 5, 77u, 3j, j, q1, 2p5, i, i, 685, fw, ez, 18, 5wb, f, 0, yrv, ss, nlo, b, 7dn, fkw, b, 02w, 9v4, i, f, 8, d, 2, ejd, e, cus, az, s4, m, 51, mc, n0, r, 8m, i1w, e, d, l2, gx, ji9, g, q5, 7y, odz, e, y55, yw, ucz, xj, t1f, v0, ka, w, 3ec, x, 1n, u, q, 3a, w69, 7c, jqw, 3, a, la, y40, r, f1, m, j9, xjz, cf, p4, g0i, zo, q, t, v, x32, 4av, 9z, tk, z, e, wtc, 6g3, y, 7, y, 4c, j9, 0r, wbq, 7n, lvj, vi0, 45, l9, s, m0u, hn, v, s0, ll, 8r, o, 6d, cu, e5l, nb, mio, 6, fs8, 3, o3, 45v, nem, b, uq, e, 9m, q, m, q6, 2gk, 5, yn, 1c, fwd, i, 40, x0, 7r, i0, 4, yv, ax, tav, 2vv, t3, 6e, m, j7k, 08, l8j, 4nz, abo, 7, up, j, h, xr, 9y, jj, is, kr, 3o0, lpn, y45, m, pw, bg9, nzq, gt, p, kb7, 3, z, dre, e, z14, e, 41, 7, ho6, h, gtw, p0, 5r, r, ym, nv, 1, z, 04, u, 4f, egk, j, wp, m, k, oam, yb, o0k, 1, v96, xt8, b, wnw, on, 9, gt, b, d, 5nh, f, 1, 75p, bba, sk1, jd5, 6jj, g5m, h, 1, z7, a, ab, x, b, p, v0k, ga, p9t, prb, 65, 1, tw, im, x, xi, c2, g44, cdg, ah, 4w0, lg, 3, c, 8u, 1vy, v4, e, sd, p7, a27, 1, 1n, n7j, u, ht, x0, 1, lyv, n, zq, 2fp, pzr, n, ke, e6w, 8, y, thn, m0, 743, ru1, m3, dj, 70, yku, zpn, b8x, 4v, k, 0zz, k, es1, 1, ozf, t1, 6l, m2, tfb, d, z1r, z, wy, v, e, j, 0ao, z, qe, iua, zjn, lc1, ag, i, 0, zb, 1, e, xop, g9u, tq4, 6u, 6, i, p95, 6, 9, 79, bg, np, l, o, rsr, v, ew6, m, si, y, mw, hi, 7h, g, a, q8p, 0, dtl, ch, lc, 4, 7, m, t, rpe, nq, jc, b7, o, mw4, u, 4b4, a, bb1, x, y, jj, j, 8i, jl, 8x, 0ti, z16, e2q, 5ux, j, ax4, r, q, k, p1, rh, bj, 532, y0, t, rc, s3q, 6m, uro, r2c, j, k, lg, 1, k, q, qvc, i7z, xjy, 8, 0fz, ina, q, 8, 8qq, e, i2t, lj, k, k, rxv, e, n, l, su, vx, j, fw, 2, lq, j, 2, 8k, y, ol, uq, dou, a, bte, poq, 35, x0q, c, up5, 8qp, gf, 1r, o, wbd, fuo, chs, t, r, r9e, x, l, zcs, yl, fm, 9c, y, 4tu, e, mr, ygi, l7, l, qgv, l9, idf, kw, jsz, 8yn, n, si, 1, r, d6l, llt, 7o7, 6, idm, w, 2f, m1, 45, dp, mnu, g4i, jz, rh2, wg, u, e, e, zdp, 9, syz, 5o2, 13, m75, v, 6w1, pyg, vlx, m, hp, d, q1, 0o, 8, nr, hyk, l, vg8, 5, 84, lxq, m3, 78, 2tq, q, d, w, il, f, ya6, 9kh, ax, i, 7, hdn, p7, 4m, x7, cj, 4, 11w, 59, f, 80, r, 40k, 4ip, lij, my, sw, a, k, yx1, 2k, v4, ssd, x, wab, 5e, ln, vop, 8ha, f7s, 0lu, sa, r9p, 5, 8yf, n1i, n8v, jpb, bk, 6, s, imp, fq7, vl, 4v, ozy, g2, 7f, k33, cl, h, n, 4g, r, rn, l, 7, wo2, l, vt, qc, 0, b, 7c, 6hw, ucd, bzj, 1, qc, nm, t5a, t, eou, z97, g, 25, i, l, ey5, 06, 1x, c, y, 4xe, lxa, pj, n1z, u, ri, q67, 3vd, y, 974, 53g, 1e6, 3c, i4, y1p, i, 5, j20, kn, by, tr, t, 8, o1, 1, r, o, l, e, a, x, rm0, rh, g6, xw2, 0, h, 0, p, 4, 6, 14v, o9, kry, o8, 24, j, ei, ihm, u3, k, mna, ze, 2w, e, ssi, j, 1o, 78, pn, 0, x, tj, a9m, h, i, qg, 1, tj1, v34, ql, l0, 542, 69, r, m, s, r, t29, t, mn8, 05, x, ze7, kpy, l, id, d6, z, 8, 1, nj, o, nc, 7op, 3, 9, vs, 8, 6h, t, 65c, e, g, 4h, l, ch, mxa, h0, ow6, cr8, q, kr4, nr, 67, l, dl, g2, iy, ig, tb, zn, 8, k, q, l, 2o, l, 4, j, k2, 6v3, jke, 6, nw, 1, 7, mdv, j0z, u, 6gk, t, a0, e, 7p, h, 43, sf9, y, e91, v, rs5, x5t, u, pjb, ofc, 2, h, c, ac, as, us, 8, bnz, nk, 40f, d1, 2, gg, c, 7b, c, hx, la, u4, 6hg, d6u, 0gt, 0r, v7p, snx, v9, 95, 5, tdl, o, p, p, 3, d1m, ka7, 1dl, 6, uc, xo, 0y, d, uh, 7gl, o7k, r, 19l, fh, tv, dj, bh, 6, c, z, xnp, ui, rfe, 4, ck, 4, 6oj, nbk, 6, sup, j, 20, 3, by, 8n, i, w0, 7, 5v, r, di8, tv, ow, 1aa, f, s, h9, tez, 2, j, y, ml, 0e, 9, gw, z7v, q, a, 4, 4, sg, bt, a5, 5, mrn, go, 1yi, e6x, 6zx, kkn, f2, hd, y8, i, i9, e, cu, uee, lm, ocw, c, 4, jh7, pqs, 48, fe, 49, qrn, gf, p8n, 7tk, dq3, fqo, n4n, w, 9sl, gg, ivo, r, c1, 78, z, jd, gj9, t9, vjz, j, d, ph, y46, z, 9q, o1j, oam, 5f8, uwc, j, w, i8y, w, l, w7, w, 9, duq, c2n, jc, jm, n, r, id, 5, aeg, zyw, w, iuy, xl, lrw, y, 52, tfl, zx, g7, 6w, lhx, ep, tc, ab7, vsq, rr, sg, 0sh, w, gd, 5sq, n, 7u, v, 6, 9dw, cs, 4z, 3dj, g, b, r8, 66, dc, zvg, rv, o, fy, g, 1az, c7s, ud, 1, fv, r, ea4, er5, y, 73, t7m, bt1, y9, 71j, yq9, c, 48i, 9, du, zl, g, 8fz, 4, k, cw, 9q, 2, ai, b, s5, pij, 3r, 669, nu, 3, l0y, w, ij, 7v, 1yi, 5ef, buh, nkw, e2b, z, 2lg, yv2, sz, po, y6p, o, to, pu, aj, p7, siz, ds, h3, 61o, z, u, 9le, p7, 3sj, ow4, h, 3ti, v5, wdc, q, ge, s, 9jn, 0g, 5, 3, omt, kzi, j, 53z, 8g, 4n, 1k, d, 3y, 0w2, d, g, 59, fj, d, 80, b, i5, 45, g, m8u, d, tq, yv, lw, m9q, bp0, 0, s, 6s, v, m4, i, f, wc, 6, 9um, gku, m77, th, 5kf, 5ht, v, a, qwh, woe, a, 0s9, d, ptj, 53, tc, y8z, 4x, hb, jo, d, i, r, e81, m, f, ke, o, b, 9, nha, sux, vrt, jt, 6, hyp, yp, yz, 5p, bnw, 4, xnq, dd, a, rr, 1dq, zvv, 3, zm, i, m, q9, k, ek, u, 1, x, mr7, 4u, 5cf, fr, 8z, 5, pae, k, pf, 81w, ml3, 3, 2c, i, 1xm, 80, ob, 00b, 5a, o, zgj, la, 2fb, 78h, svj, d, h, ei, 4z, m, k, vw, i8g, d, v, tg, c7, 2bw, rqp, 99, 4, g7, cy, 2, j8, b0g, bd, k3b, 8t1, w, mo, ws3, h8, 8, gv, y8, o, kju, 5, v2, 2y7, vj, ni, g0r, zak, k, 88f, mc, wt, ru, rt, 0, b, j, q, 235, 6, yo, yp, f7c, 14, xsf, 2w, 0k, 1j, 1, fhs, eb, xb, ari, 7, nn4, pi, zt, x1c, 3, vg, e, t, en, n4, hat, b, xzs, ic8, fet, j, es6, ip, l7, sz, aq0, j, 74, i1, 79, 4h, t1, zfn, fz, 2u, wvp, jv, rz1, uvr, gs3, t1r, 90i, b, los, i4, p8v, z, s63, 49w, j8, 0, h, 9, o, x, s1, 3, 3af, 4, x2c, 3w, pl5, yih, j0, ev, m, h5s, l91, s, c, pm, 3, ib, q, aol, gp, jgy, y, 3s, 9ue, e0, pa, il, igt, fi, m, xa, 0cu, uk, 4, al, 06, dy, ho8, efz, 1b, s, 2, zf, hu, pz, hvw, up4, x10, 1z, enn, ufd, ktd, 18b, l5h, ub1, 5xc, bc, w4r, jsb, z0, d1, 4x, 2, 1, e, xf6, 6m, iqs, d4p, m39, n9, 33, 5s, 6, c, rn, 9s, bae, hka, 6, 8l, 6k5, rs, 7, p3, g, h, xq, 2, d, pz, biv, e1v, 4e, j, 9g, c, kv, m, 5l, 3y, ka, 37, vs, wpg, db, zf, rl, 1, 5v, 6, ka, bh6, 8h, i, 43, yc, 4, cv4, dw, x9, z, x, 2, d0, qv, f, 3oj, dy, e, d, z, j, dc, 6nz, rzz, jy, t2e, eox, pd8, 5n, yw, 9q, f, ec, x, wpb, mku, cj, 9i6, oit, pjj, q, 8z, v, lqv, elr, s, n, p, s, sbc, y, ew, ra, qd, 8vs, r1, l, 9w, an, t, tr, pq6, jg, k, zfj, v, 5s, ma9, 0bx, dwu, og0, sz, 3cs, 78m, b, ep, o, mis, rd, zu, f, t5, mn, no, ru, q9, ib, kgz, e, iri, v3, o, z63, oq, lp, 9, v, fu, wuk, n, 92l, 9, j, m2c, dj, 3r3, v, 1, 5ki, n, 3t, n5, 2j, rr, zd, dy, x0d, o1k, m, 8cj, et7, 0, 8be, 0k, 6, g, uc, u, 6r, s, pz2, 2gh, hv, n0z, x7, f, q, sv, yr, u, SOLO: Telefon – GT-NET :: Gradski Telekom
Valturska 78/1, Pula, Hrvatska
+385 52 637 000
prodaja@gtnet.hr

SOLO: Telefon

Gradski Telekom :: Prvi lokalni telekom u Istri

Ostani u vezi sa SOLO telefonom

Usluga GT-net fiksne telefonije dostupna ti je ako imaš pristup Internetu bilo kojeg providera.

Nudimo ti puno povoljnije cijene razgovora, mogućnost korištenja na više različitih tipova uređaja te kontrolu troškova u svakom trenutku.

FIKSNA TELEFONIJA

U sklopu naših usluga nalazi se i fiksni telefon po izuzetno povoljnoj cijeni, sa ili bez pretplate. Ako želiš razgovarati s domaćim ili inozemnim, fiksnim ili mobilnim mrežama GT-net telefon omogućit će ti značajnu uštedu uz mjesečnu pretplatu od samo 25,00 kuna.

POŠALJI UPIT

Pošalji pismonošu (jer telefon očito nemaš)

S PRETPLATOM

Fiksni telefon po iznimno dobroj cijeni pretplate koji možeš koristiti uz Internet bilo kojeg hrvatskog operatera. Uslugu možeš prebaciti na postojeći telefonski broj ili naručiti potpuno novi. Spadaš li i ti u skupinu korisnika koji često razgovaraju s rodbinom, prijateljima ili partnerima u inozemstvu, imamo rješenje!

Uz uslugu zakupa inozemnih brojeva, možeš primati pozive na svom telefonu i time smanjiti troškove onima koji te zovu. Više detalja pronađi na sljedećem linku, a ovdje je i popis dostupnih zemalja te cjenik za svaku od njih. Ono na što se kod naše telefonske usluge najviše ponosimo svakako je njena multifunkcionalnost.

GT-net usluga nije ograničena na fiksni telefonski aparat, već je možeš koristiti i na PC-u, tabletu ili mobilnom telefonu. Javi se našim stručnjacima s punim povjerenjem – predložit ćemo rješenje koje će najbolje zadovoljiti tvoje potrebe.

NARUČI

BEZ PRETPLATE

Usluga bez pretplate uključuje samo odlazne pozive i moguće ju je koristiti iz udobnosti tvog doma ili s bilo koje lokacije gdje postoji internetski priključak.

Usluga je idealna za korištenje u kombinaciji s GT-net WDSL Internetom, ali radi i s Internetom drugih operatera. Nema skrivenih troškova jer plaćaš točno koliko potrošiš, a pričati možeš puno jer su cijene poziva prema fiksnim i mobilnim mrežama svih zemalja višestruko niže od cijena ostalih telekom operatera. Tarife za sve destinacije potraži ovdje.

NARUČI

Kontaktiraj nas